Articles

– PUIG, J. “Parlar de i amb Camarena”, dins de La Falzia, la veu dels pobles silenciosos, 1 (2004). pàg. 22-23.

– PUIG, J. “Short Message Service. Un nou llenguatge per als telèfons mòbils?”, dins de La Falzia, la veu dels pobles silenciosos, 2 (2004). pàg. 20-22.

– PUIG, J. “D’amar i remembrar cotalba. Sant Jeroni entre historiadors, viatgers i altres literats”, dins de La Falzia, la veu dels pobles silenciosos, 2 (2004). pàg. 20-22.

– PUIG, J. “A Teresina, una vida per als contes”, dins de La Falzia, la veu dels pobles silenciosos, 4 (2004). pàg. 18-19.

– PUIG, J. “Una mare té una filla” a llocnou de Sant Jeroni (una cançó), dins de Festes de Llocnou de Sant Jeroni. 2004.

– Coredactor, junt a Xavier Ródenas i Josep Maria Peiró, del projecte Ecomuseu viu per a la vall de vernissa (2004). Convocatòria d’Ajuts Obra Social La Caixa.

– PUIG, J. “De rabosetes, rabosots i un captaire”, dins de La Falzia, la veu dels pobles silenciosos, 4 (2005). pàg. sub3.

– PUIG, J. “El viatge per les nostres comarques, el somni del camí”, dins de La Falzia, la veu dels pobles silenciosos, 4 (2005). pàg. 21.

– PUIG, J. “Molins i moliners. L’ofici de moliner a la conca mitjana del Vernissa (I)”, dins de La Falzia, la veu dels pobles silenciosos, 5 (2005). pàg. 16-20.

– PUIG, J. “Molins i moliners. L’ofici de moliner a la conca mitjana del Vernissa (II)”, dins de La Falzia, la veu dels pobles silenciosos, 6 (2005). pàg. 10-15.

– PUIG, J. “El manteniment de la presentació de les festes (oralitat i escriptura)”, dins de Ròtova en festes. 2005.

– PUIG, J. “Els joves i la festa. El paper de la joventut a les festes patronals de Ròtova”. Discurs de manteniment de les festes patronals de Ròtova. 2007.

– PUIG, J. “Una guia inusual per a Ròtova”, dins de La Falzia, la veu dels pobles silenciosos, 10 (2007). pàg. 25.

– Publicació d’articles en premsa (Levante-emv, Las Provincias…).

– Infosafor (col·laboracions en edició escrita -2006- i digital) i Espai del Llibre.